El sufragi no és universal

Testimoni d’excepció de l’enlairament i el creixement del fenomen migratori, a la seva entrevista a El Punt Avui, Mariana Isla, directora d’AMIC-UGT, deixa palès que el sufragi no és universal.

El dret al vot és un dels pilars fonamentals de qualsevol democràcia. Aquest dret, conquerit a través de segles de lluita i sacrifici, permet als ciutadans expressar la seva voluntat i participar activament en la construcció de la societat.

Amb una trajectòria destacada en la defensa dels drets civils, Mariana Isla comparteix les seves perspectives sobre els desafiaments actuals i les estratègies necessàries per garantir que tots els ciutadans puguin exercir el dret al vot lliurement i sense obstacles en aquesta entrevista

Dia Internnacional de les Treballadores de la llar. 30 de març de 2024

UGT INSTA QUE S’OBRI UNA TAULA DE DIÀLEG SOCIAL PER MILLORAR LES CONDICIONS DE LES TREBALLADORES DE LA LLAR

UN TREBALL EXERCIT MAJORITÀRIAMENT PER DONES IMMIGRANTS, PRECARITZAT, MAL PAGAT, I QUE COBREIX NECESSITATS SOCIALS, SUBSTITUINT CURES PROFESSIONALITZADES, QUE HAURIEN DE PROVEIR LES ADMINISTRACIONS AMB DINERS PÚBLIC.

Amb motiu del Dia Internacional de les Treballadores de la Llar, la Unió General de Treballadores i Treballadors vol recordar alguns dels elements destacats que caracteritzen aquesta activitat laboral:

Un treball precari per cobrir necessitats socials: L’any 2022 es comptabilitzaven a la Unió Europea un total de 1.672.000 llocs de treball en el treball domèstic, el 31% (520.100 llocs de treball), corresponien a Espanya. La comparativa entre les feines en cures professionalitzades i l’ocupació domèstica en els diferents Estats membres permet concloure que hi ha una relació inversa entre les dues activitats: com més cures professionalitzades, menys feina domèstica. Per tant, a Espanya i en altres Estats membres, el treball domèstic està cobrint necessitats socials que haurien de ser proveïdes per les administracions públiques amb cures professionalitzades. Mentre que, de mitjana a la Unió Europea, el 4,6% del total de llocs de treball corresponen a cures professionalitzades i el 0,8% a personal domèstic, en el cas espanyol, el 3% són cures professionalitzades i el 2,5% llocs de treball de personal domèstic.

Un treball de dones, i especialment de dones migrants: De les 371.918 persones afiliades al Sistema Especial d’Empleats de la Llar (SEEH) al febrer del 2024, 355.366 (el 96%) són dones. 159.700 són dones de nacionalitat estrangera, el 45%. A la Comunitat de Madrid, es concentra el 28% de tota l’afiliació al SEEH del país, percentatge que puja al 36% en el cas de les dones estrangeres afiliades al sistema.

Un treball amb indicadors de precarietat: el 52,8% de les persones ocupades com a personal domèstic a l’últim trimestre del 2023 treballen a temps parcial, el percentatge més alt de parcialitat de les branques d’activitat. No obstant això, hi ha una clara diferència entre els homes i les dones empleats com a personal domèstic: el 57% de les dones treballen a temps parcial davant del 23% dels homes. És l’activitat amb el salari mitjà brut mensual més baix de totes les branques d’activitat, 981 euros, un 54% inferior al salari mitjà brut total. L’import de les pensions de jubilació del Sistema Especial d’Empleats de la Llar és el més baix de tot el sistema, amb l’excepció de les pensions SOVI, i aquí també amb diferències entre els homes i les dones. Mentre els primers perceben una pensió mitjana de jubilació de 603,36 euros mensuals, les dones perceben 571,18 euros mensuals. Al Sistema Especial d’Empleats de la Llar, el 18% de les dones afiliades tenen més de 60 anys, davant del 7% del Règim General.

Un treball el salari del qual depèn, principalment, dels ingressos de les famílies ocupadores: L’any 2019 la despesa mitjana per llar en personal domèstic era de 299,69 euros, el 0,99% de la despesa total de la llar. L’any 2020, com a conseqüència de la COVID-19 i el seu impacte, la despesa mitjana baixa a 224,94 euros, i al 0,83% de la despesa total. L’any 2022, encara que la despesa mitjana s’ha incrementat a 250,14 euros mensuals, baixa el percentatge sobre la despesa total de la llar fins al 0,79%.

Els elements que hem apuntat donen una idea que, malgrat els avenços, aquesta continua sent una activitat, no només amb indicadors de precarietat, sinó amb elements que la separen de la resta de treballadores i treballadors. A això s’hi afegeixen l’ocupació irregular, abusant de la situació de necessitat i vulnerabilitat de treballadores generalment migrants, i situacions inconcebibles al segle XXI, com les formes més extremes de treball intern, o la realitat que és un dels sectors més preeminents en matèria de tràfic d’éssers humans i treball forçós. El fet de ser un treball de dones, la presència de les dones migrants i que es tracta d’una activitat que cobreix les llacunes de necessitats socials que haurien de proveir les administracions amb diners públics i amb cures professionalitzades, són, sens dubte, una de les raons dels lents avenços en matèria de drets laborals i de protecció social.

La Unió General de Treballadores i Treballadors, quan ja ha passat un mes des que el 29 de febrer va entrar en vigor per al nostre país el Conveni 189 de l’OIT sobre treballadores i treballadors domèstics, reclama l’obertura d’una taula de Diàleg Social a fi de abordar entre altres qüestions:

 • El dret a un entorn de treball segur i saludable amb el desplegament reglamentari de les previsions de la Llei de prevenció de riscos laborals.
 • Una protecció efectiva contra qualsevol forma d’abús, assetjament i violència.Mesures relatives a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • La intervenció i l’actuació en aquest sector d’agències de col·locació i plataformes digitals.
 • El treball intern i les hores de presència.
 • Una nova definició de les tasques que es poden fer en el marc d’aquesta activitat, per excloure que pugui ser utilitzada per cobrir llocs de cura professionalitzats.
 • L’avaluació de les bonificacions a la part ocupadora en la cotització al Sistema Especial d’Empleats de la Llar que al Reial Decret Llei 16/2022 es preveu per a l’octubre d’aquest any

INFORME D’AMIC-UGT: ‘APORTACIÓ DE LES PERSONES ESTRANGERES A L’ESTAT DE BENESTAR

des de l’amic-ugt  reivindiquem les aportacions de les persones estrangeres i demanem a la societat que rebutgi actituds i discursos racistes i xenòfobs

El 21 de març, amb motiu del Dia Internacional contra la Discriminació Racial, AMIC-UGT de Catalunya publiquem l’informe ‘Aportació de les persones estrangeres a l’estat del benestar 

L’objectiu d’aquest estudi és posar en relleu la importància de la població estrangera pel que fa al manteniment de l’estat de benestar a Espanya en aquests moments i en el futur. A més,  posar de manifest la falta de fonaments i evidències en molts dels rumors i prejudicis presents en la nostra societat que inciten al rebuig de la població estrangera.

En l’informe s’hi recullen dades demogràfiques i dades relatives als quatre pilars de l’estat de benestar (pensions, educació, sanitat i serveis socials), i s’hi analitza l’ús que en fa la població estrangera, així com la seva aportació en el manteniment d’aquests.

Altres dades que conté l’informe fan referència a l’envelliment de la població estrangera, el seu índex de fecunditat, grau d’estabilitat en el mercat laboral, condicions socioeconòmiques o la seva infrarepresentació en l’ús i accés de determinats serveis socials.

Com a conclusió, l’informe destaquem que sense l’aportació de les persones estrangeres, el nostre país tindria greus conseqüències econòmiques, socials i demogràfiques. Hi hauria menys habitants, menys població activa, menys pensions i la població seria més envellida. L’actual estat de benestar se sosté, avui, per la contribució de tothom. I la importància de la població estrangera a Espanya no únicament es tradueix en l’impacte que té sobre l’àrea econòmica i demogràfica, sinó també per la seva contribució cultural i social.

Per tot això, AMIC-UGT reconeix el paper primordial de les persones estrangeres i demanem al conjunt de la societat que rebutgi qualsevol actitud racista i xenòfoba i que treballi conjuntament per la convivència i la cohesió social.

A través d’aquest enllaç podeu accedir a l’informe extens en castellà d’AMIC-UGT i també en aquest, al resum del mateix informe.

LA CLASSE TREBALLADORA NO POT PERMETRE NI EL RACISME NI L’EXTREMA DRETA ALS AJUNTAMENTS

Declaració sindical unitària davant el 28M

L’extrema dreta creix de manera perillosa arreu del món. A les eleccions municipals del 28 de maig existeix el perill real que enganyin prou gent com per entrar a diferents consistoris de Catalunya.

Sabem per moltes experiències tristes —tant recents com més històriques— que la presència dels ultres a les institucions fa augmentar les agressions racistes, masclistes i LGTBIfòbiques al carrer.

Aixequem la veu com a moviment sindical, de manera unitària, per assenyalar el perill que representa l’extrema dreta, i el racisme en general, per a la gent treballadora.

L’extrema dreta intenta provocar la por sobre la seguretat, però són partits com VOX i els seus amics feixistes els que amenacen la seguretat i la convivència als barris populars.

Ataquen les nostres condicions laborals, volen fer retallades en salut, volen desmantellar el sistema de pensions públiques…

Davant les crisis actuals, la nostra arma més important és la nostra unitat. És per això que intenten trencar la nostra solidaritat impulsant el “divideix i venceràs”: amb el racisme, el masclisme i la LGTBIfòbia.

Hem de dir, de manera clara, ferma, i unitària: aquesta vegada, No Passaran!

No volem que ni VOX ni els grups ultres identitaris entrin als ajuntaments. Tampoc no podem permetre que altres forces polítiques copiïn els seus discursos d’odi.

El 28 de maig, ni un vot per als amics de Trump, Le Pen, Bolsonaro, Meloni…

Són enemics de la gent treballadora i una amenaça per a la democràcia.

Podem i hem d’aturar-los. #StopVOX #StopIdentitaris

El sindicalisme és i sempre ha de ser una eina clau en la lluita contra el racisme i l’extrema dreta!

La unitat fa la força!

Signen:
CCOO de Catalunya, CGT de Catalunya, IAC, La Intersindical, UGT de Catalunya.
Barcelona, 22 de maig de 2023

Fotos, vídeo de la presentació de la declaració: https://ucfr.cat/sindicats/

 

Reportatges:

https://www.lavanguardia.com/vida/20230522/8985272/front-comu-dels-sindicats-per-aturar-vox-les-eleccions-municipals-es-partit-es-organitzacio-feixista.html

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2292138-cordo-sanitari-dels-sindicats-contra-vox.html?cca=3

https://www.vilaweb.cat/noticies/front-comu-sindicats-aturar-vox-eleccions-municipals/

https://www.lavanguardia.com/politica/20230522/8985573/sindicatos-piden-trabajadores-voten-extrema-derecha-28m.html

Unitat contra el feixisme i el racisme

http://ucfr.cat
http://facebook.com/ucfrcat

https://twitter.com/ucfrcat

https://instagram.com/ucfrcat

https://t.me/ucfrcat

XERRADA SOBRE L’ARRELAMENT PER A LA FORMACIÓ

El 28 de febrer es va realitzar al Palau Alòs de Barcelona una xerrada en relació a la nova figura d’arrelament per formació que implementa la reforma del 26 de juliol de 2022 del Reglament d’Estrangeria.

Durant la primera part es va explicar el procés legal i les fases que té el procés en relació amb Estrangeria. I en la segona part, es va explicar les diferents formacions aptes per accedir al arrelament formatiu.

Va ser un acte on hi va haver una participació de la joventut d’origen migrant i on entre totes, es va anar resolent dubtes i preguntes vers aquesta nova figura i les instruccions

Aquesta xerrada va estar organitzada pel Punt InfoJOVE Paral·lel – Centre d’Informació i Assessorament per a Joves, amb la col·laboració de la nostra entitat.

MOSTRA D’ENTITATS A TÀRREGA

AMIC-UGT estarà participant a la Mostra d’Entitats de Tàrrega que se celebra aquest diumenge 26 de febrer a la plaça de les Nacions
de les 11:00 h a les 14:00 h
Vine a gaudir de les activitats programades i visita el nostre stand!

Difusió del nou reial decret

NOU REIAL DECRET PER A L’AGILITZACIÓ DELS PROCEDIMENTS D’HOMOLOGACIÓ I EQUIVALÈNCIA DE TÍTOLS UNIVERSITARIS ESTRANGERS

Celebrem, que en el dia d’ahir, 18 d’octubre, el Consell de Ministres finalment aprovés el Reial Decret per a l’actualització i modernització dels requisits i procediments per a les sol·licituds d’homologació i equivalència de títols universitaris estrangers.   Podeu llegir aquí la nota de premsa publicada pel Ministeri d’Universitats

Aquesta agilització del procediment, és una petició  que des de fa temps, diversos sectors, i també la nostra entitat, vam demanar al Govern central.

Hem hagut d’esperar gairebé dos anys des que es va presentar, en roda de premsa del Ministerio de Universidades, l’esborrany d’aquesta regulació. (podeu llegir aquí les nostres reivindicacions i nota de premsa).

Confiem que aquesta normativa realment faciliti i agilitzi el procediment de resolució d’expedients, i permeti a moltes persones, tant les que ja es troben en el nostre país com les que estan per arribar, puguin  exercir la seva professió en un temps digne i  acceptable, com son els sis mesos que s’han marcat com a límit  la nova normativa.

Aquest Reial Decret entrarà als 20 dies de la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado.

Normativa publicada avui 19 d’octubre al BOE: Disposición 17045 del BOE núm. 251 de 2022

 


Si necessites assessorament sobre l’homologació d’estudis i vius a la ciutat de Barcelona, pots demanar cita prèvia al SAIER (Servei d’Assessorament a l’Immigrant, Emigrant i Refugiat) o al Servei de Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona a través de la nostra entitat (aquest servei està dirigit a determinats barris de la ciutat).

 

DEMANEM AL GOVERN DE L’ESTAT AGILITZAR L’APROVACIÓ DEL NOU DECRET PER A L’HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS UNIVERSITARIS OBTINGUTS A L’ESTRANGER

Fa un any des de que el Ministeri d’Universitats, a través de l’exministre Manuel Castells, va anunciar que s’estava treballant sobre un nou decret de procediment per a l’Homologació (per a les professions regulades de grau o màster) i d’Equivalència de títols estrangers, amb els objectius de reduir els termes per a la resolució d’expedients (fins a un màxim de 6 mesos), aconseguir el rigor acadèmic, dotar de transparència al procediment, proporcionar seguretat jurídica i garantia  en aquests processos que afecten directament la vida de la ciutadania.

Des de l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya  (AMIC-UGT) demanem al Govern de l’Estat i al nou Ministre d’Universitats, Joan Sobirats, assolir aquest compromís per tal d’agilitzar amb urgència l’aprovació del nou Reial Decret per a l’homologació de títols universitaris.

Milers de sol·licituds d’homologació o d’equivalència universitària presentades per moltes persones estrangeres des de fa 2, 3 o 5 anys continuen sense resoldre.

Des dels serveis d’orientació per a l’homologació d’estudis universitaris i no universitaris que oferim, hem detectat casos de persones que manifesten que durant mesos o anys no han rebut cap notificació sobre l’estat del seu expedient. També, hem detectat que des de l’Administració no se’ls facilita informació clara sobre el procediment. Hi ha persones afectades que han manifestat que no se’ls va donar la informació correcta i que per canvis de criteris interns sobre els requisits, la resolució del seu tràmit es va veure afectada. Amb una resolució atorgada ja no es pot tornar a presentar una sol·licitud pel mateix tràmit.

Sense l’homologació o equivalència d’un títol universitari, moltes persones estrangeres no tenen l’oportunitat d’accedir a ocupacions relacionades amb la seva formació i experiència professional. Hi ha un desaprofitament de capital humà als seus països d’origen i a la societat d’acollida. Professionals que van invertir anys i recursos econòmics en la seva formació acadèmica i que han decidit viure i treballar en aquest país, haurien de tenir l’oportunitat d’obtenir el reconeixement oficial del seu títol, demostrar  el seu nivell formatiu i desenvolupar-se professionalment i, tenir la possibilitat de continuar formant-se d’acord a les necessitats d’aquesta societat catalana del segle XXI.

Per tot això demanem:

 • L’aprovació urgent del nou Reial Decret que millori el procediment d’homologació i equivalència de títols universitaris obtinguts a l’estranger. És un tema d’extraordinària necessitat que no pot demorar molt més.
 • Treballar per a la regulació del grau espanyol de psicologia i l’habilitació de l’homologació als psicòlegs amb titulació estrangera.
 • Garantir el principi d’eficàcia de l’Administració. Amb la simplificació i celeritat del procediment, dotar-lo de recursos humans i materials per fer efectiva e immediata la resolució d’expedients que fa anys té acumulats l’administració.
 • Posar a disposició de la ciutadania informació clara i precisa sobre aquest tràmit.
 • Reduir la taxa per a l’homologació o equivalència de títols universitaris cursats a l’estranger. En aquest context de crisi econòmica que es va accentuar per la pandèmia per la covid-19, moltes persones es van quedar sense feina i es troben davant la dificultat de disposar dels 166,50€ pel pagament d’aquest tràmit.

Aquí podeu trobar el monogràfic que hem preparat sobre el perfil sociodemogràfic i laboral de les persones que durant l’any 2021 ens han realitzat la consulta sobre l’homologació universitària.  Una consulta que durant l’última dècada s’ha duplicat a les nostres oficines d’assessorament jurídic en estrangeria i d’orientació sobre l’homologació de títols.

Difusió de la entidad

AMIC-UGT REP UNA DONACIÓ DE RAVALOPOLY

Agraïm a Explorins la donació de 208,75€ i que es va recaptar per les vendes de les rutes solidàries de Ravalopoly.

Ravalopoly és una experiència interactiva per dinamitzar l’economia del barri del Raval en temps post-covid. És un projecte creat per Explorins i que té com objectiu donar suport a la comunitat i reactivar l’economia social. És un projecte que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Tots els diners recaptats per la venda de les rutes solidàries van ser donats de forma íntegra a 4 fundacions del barri del Raval: El Chiringuito de Dios, Fundació Surt, Forn de Teatre Pa’tothom i l’AMIC-UGT. Donació que es destina a les diferents causes a les que ens dediquem.

Coneix més sobre aquest projecte!

Universo Ravalopoly Raval – eXplorins Blog Universos

 

INFORME D’AMIC-UGT: ‘APORTACIÓ DE LES PERSONES ESTRANGERES A L’ESTAT DE BENESTAR

des de l’amic-ugt  reivindiquem les aportacions de les persones estrangeres i demanem a la societat que rebutgi actituds i discursos racistes i xenòfobs

El 21 de març, amb motiu del Dia Internacional contra la Discriminació Racial, AMIC-UGT de Catalunya publiquem l’informe ‘Aportació de les persones estrangeres a l’estat del benestar 

L’objectiu d’aquest estudi és posar en relleu la importància de la població estrangera pel que fa al manteniment de l’estat de benestar a Espanya en aquests moments i en el futur. A més,  posar de manifest la falta de fonaments i evidències en molts dels rumors i prejudicis presents en la nostra societat que inciten al rebuig de la població estrangera.

En l’informe s’hi recullen dades demogràfiques i dades relatives als quatre pilars de l’estat de benestar (pensions, educació, sanitat i serveis socials), i s’hi analitza l’ús que en fa la població estrangera, així com la seva aportació en el manteniment d’aquests.

Altres dades que conté l’informe fan referència a l’envelliment de la població estrangera, el seu índex de fecunditat, grau d’estabilitat en el mercat laboral, condicions socioeconòmiques o la seva infrarepresentació en l’ús i accés de determinats serveis socials.

Com a conclusió, l’informe destaquem que sense l’aportació de les persones estrangeres, el nostre país tindria greus conseqüències econòmiques, socials i demogràfiques. Hi hauria menys habitants, menys població activa, menys pensions i la població seria més envellida. L’actual estat de benestar se sosté, avui, per la contribució de tothom. I la importància de la població estrangera a Espanya no únicament es tradueix en l’impacte que té sobre l’àrea econòmica i demogràfica, sinó també per la seva contribució cultural i social.

Per tot això, AMIC-UGT reconeix el paper primordial de les persones estrangeres i demanem al conjunt de la societat que rebutgi qualsevol actitud racista i xenòfoba i que treballi conjuntament per la convivència i la cohesió social.

A través d’aquest enllaç podeu accedir a l’informe extens en castellà d’AMIC-UGT i també en aquest, al resum del mateix informe.