//www.associacioamic.cat/wp-content/uploads/2020/07/Header_Asesoramiento.jpg

Servei d’assessorament sobre el programa ACREDITA’T

Actualment, a Catalunya, hi ha diferents formes per reconèixer les competències assolides en l'experiència professional de la persona i també per reconèixer els aprenentatges assolits acadèmicament al llarg de l'experiència laboral o en activitats socials. Aquests processos són: l'Acredita't, el Servei d'assessorament i reconeixement en la formació professional, i el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

L'Acredita't és un procés que permet obtenir un certificat oficial de totes aquelles competències adquirides a través del lloc de treball, la pràctica i experiència professional i també de les vies no formals de formació.

De forma periòdica, l’administració obre convocatòries per poder acreditar les competències.

Abans d'iniciar el procés, és recomanable que facis el pas previ (no obligatori) d'informació i orientació amb la finalitat de poder acreditar el màxim de competències.

AMIC és un punt d’informació i orientació reconegut per l’Institut Català de les Qualificacions Professionals.

A través d’aquest servei podràs rebre:

- Informació i orientació sobre la naturalesa i les fases del procediment

- Els requisits de participació

- Els drets i les obligacions dels candidats

- Les oportunitats d'acreditació i els seus efectes

- Suport per formalitzar la sol·licitud de preinscripció i preparar el dossier de competències professionals

Pots demanar cita als nostres punts d’informació ubicats a Barcelona, Lleida i Tàrrega.

Enllaç d’interès