//www.associacioamic.cat/wp-content/uploads/2021/04/Homologacio-de-titols_Imatge3-1366x446pix.jpg

Assessorament per a l’homologació o convalidació d'estudis

Homologar els estudis fets a l'estranger amb els equivalents espanyols vol dir reconèixer la seva validesa oficial a Espanya.

Aquest procediment suposa:

- El reconeixement de la formació corresponent (ESO, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics i esportius, grau, màster).

- Habilita per continuar estudis d'un altre nivell educatiu espanyol.

- Implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència.

Des de fa molts anys i de forma pionera a Catalunya, a l’AMIC-UGT oferim aquest servei d’assessorament per a l’homologació o convalidació d’estudis. El servei consisteix a donar informació acurada del procediment, revisió de la documentació i preparació de l’expedient.

Quan la persona interessada no ha finalitzat els seus estudis al seu país i vol continuar els estudis en un centre educatiu espanyol, pot sol·licitar la convalidació dels estudis estrangers realitzats.

Des de fa molts anys i de forma pionera a Catalunya, a l’AMIC-UGT oferim aquest servei d’assessorament per a l’homologació o convalidació d’estudis. El servei consisteix a donar informació acurada del procediment, revisió de la documentació i preparació de l’expedient.

Si vius a Barcelona, pots demanar cita prèvia al SAIER (Servei d’Atenció a l’Immigrant, Emigrant i Refugiat de l’Ajuntament de Barcelona).

En el cas de persones d’altres municipis, cal demanar cita prèvia directament a l’AMIC (seu a Barcelona).

Enllaços d’interès

- Ministerio de Educación y Formación Profesional (homologació de títols universitaris)

- Estudiar a Catalunya (homologació d’estudis no universitaris)