//www.associacioamic.cat/wp-content/uploads/2020/07/Header_Info_discriminacio.jpg

Servei d’informació sobre delictes d’odi i discriminació

A través dels punts d’atenció de l’AMIC-UGT, oferim un servei de detecció i informació sobre delictes d’odi i discriminació. Aquest servei també ofereix informació sobre els recursos existents a Catalunya (d’assistència i orientació jurídica, mediació, intervenció directa, serveis d’atenció psicosocial).