//www.associacioamic.cat/wp-content/uploads/2021/04/Formacio1_1366x446pix.jpg

Formació

Des de fa molts anys, a l’AMIC desenvolupem accions formatives dirigides a la població immigrada i per a professionals i tècnics de les administracions.

— El Reglament d’estrangeria (informació general, o bé formació sobre un tipus d’autorització en concret, segons la demanda).

— Evitem la irregularitat sobrevinguda.

— Els drets i deures laborals (Estatut dels treballadors).

— Adquisició de la nacionalitat espanyola per residència.

— Drets i deures de les treballadores i treballadors del servei de la llar.

— Mobilitat internacional.

— Homologacions de títols.

— Taller per desmuntar rumors i estereotips de la població estrangera.

— Taller vivencial “Situa’t i pràctica el català”.

— Acollida i gestió de la diversitat cultural a les empreses.

— Mòduls de la Llei d’acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya:
Mòdul B: coneixements laborals.
Mòdul C: coneixements de la societat
catalana i del seu marc jurídic.