//www.associacioamic.cat/wp-content/uploads/2021/04/Assessorament-formatiu_Imatge2-1366x446pix.jpg

Orientació formativa i laboral

Actualment, la formació és molt necessària per mantenir o trobar un lloc de treball, ja que incrementa les nostres oportunitats a partir de l'adquisició o l'actualització d’habilitats, competències professionals i coneixements.

En aquest servei oferim orientació sobre l’accés a la formació reglada (sistema educatiu), no reglada i a la formació instrumental.

- La formació reglada és la que condueix a l’obtenció d’un títol oficial i homologat pel Departament d’Ensenyament, també anomenada formació acadèmica (que s’imparteix de forma presencial, a distància o mixta). Engloba des dels ensenyaments de tipus obligatori i gratuït (fins als 16 anys) fins a la formació postobligatòria:

Educació infantil, primària, educació secundària obligatòria, formació professional de grau mitjà i superior, el batxillerat, l'ensenyament universitari i la certificació de les escoles oficials d'idiomes. Per situar-vos, doneu un cop d’ull a l’organigrama del sistema educatiu de Catalunya

- La formació no reglada o no oficial és aquella que té reconeixement professional però un cop finalitzada no suposa l’obtenció de cap titulació oficial, ja que no està regulada pel sistema educatiu. Tot i això, el diploma o certificat expedit pel mateix centre que imparteix la formació pot tenir validesa a efectes laborals.

Engloba tots aquells ensenyaments, cursos, tallers, seminaris, etc., de diverses temàtiques que es poden fer per iniciar-se i especialitzar-se o bé, simplement, com una afició o per adquirir nous coneixements en un àmbit específic. Parlem de formació ocupacional, continua, instrumental i complementària.

Partim de la base de les necessitats de la persona i de conèixer el context i la demanda del mercat laboral. Un cop tenim clar quin és l’objectiu o motiu de la consulta, posem en el seu coneixement les diferents possibilitats que es pot plantejar, tenint en compte també la situació administrativa en què es troba, ja que té força incidència a l’hora d’accedir a un tipus de formació o a una altra.

Demana cita al SAIER, podem ajudar-te!

*Aquest servei s’ofereix a la població empadronada a Barcelona, en el marc del conveni de col·laboració de l’AMIC amb el SAIER (Servei d’Atenció a l’Immigrant, Estranger i Refugiat de l’Ajuntament de Barcelona).

Enllaços d’interès

- Estudiar a CatalunyaMés informació aquí

- SAIER (Servei d’Atenció a l’Immigrant, Estranger i Refugiat de l’Ajuntament de Barcelona).Més informació aquí

- IDFO (Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació)Més informació aquí

- Centre de Formació per a adults Maria RúbiesMés informació aquí