//www.associacioamic.cat/wp-content/uploads/2020/07/Header_Campanyes.jpg

Campanyes

Som un milió de catalans i catalanes, som aquí i el català també és la nostra llengua. El dret a vot, encara no. Volem votar!

L’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT) hem llançat la campanya “Som un milió de catalans i catalanes, som aquí i el català també és la nostra llengua. El dret a vot, encara no. Volem votar!”, per reclamar polítiques a favor de la integració real de les persones immigrades a Catalunya.

A casa nostra hi ha prop d’un milió de catalans i catalanes que viuen sense drets polítics plens perquè no tenen reconegut el dret de vot. L’AMIC-UGT considerem que és inèdit que al segle XXI el reconeixement del dret de vot de les persones immigrades encara sigui una qüestió pendent al nostre país. Cal que les persones estrangeres puguin convertir-se en subjectes polítics per apoderar-les, fer visibles els seus problemes més quotidians i que no siguin instrumentalitzades a favor de l’avenç de l’extrema dreta.

Juntament amb el dret a vot i l’ocupació digna, considerem la llengua catalana com una via directa d’integració. La formació en llengua catalana i les polítiques d’acolliment lingüístic són bàsiques per avançar cap a la igualtat d’oportunitats, evitar situacions d'exclusió i facilitar la cohesió social d'una societat cada dia més multilingüe.

La llengua catalana ha de poder ser accessible per als catalans i catalanes que vivim aquí; perquè ens identifica com un membre més de la societat catalana; perquè la majoria de la població parla català i l’entén; perquè conèixer-lo és un signe de capacitat d’adaptació; perquè per aprendre’l, l’hem de poder practicar; perquè és necessari per a l’ensenyament, la formació professional, la formació continuada, i per a molts llocs de treball i, en definitiva, perquè parlar-lo comporta molts avantatges i cap desavantatge.

I finalment, perquè el català, que també és la nostra llengua, és una eina de cohesió. Afavorir la seva pràctica entre la població estrangera ens uneix i afavoreix la participació dels ciutadans i ciutadanes nouvinguts.

Per tot plegat, l’AMIC-UGT hem engegat aquesta campanya, per explicar que el català també és la nostra llengua i per posar de manifest la necessitat de més recursos per afavorir que pugui continuar essent-ho.

Reclamem, doncs, més recursos per a l’acolliment lingüístic, tant en formació com en accions de sensibilització. Recursos que situïn, com a mínim, en igualtat real els dos idiomes oficials al país. I també, l’assumpció del català com a llengua franca de la integració i comunicació social en un context divers i plurilingüe com és l’actual.

Per reivindicar aquesta normalitat que encara avui no és possible, amb la col·laboració del Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya i amb el suport de la Direcció de Cultura de la Generalitat de Catalunya, hem editat un cartell, un punt de llibre i també aquest vocabulari bàsic electoral. Tot aquest material està disponible al nostre portal visita el nostre web. Per tot plegat, l’AMIC-UGT volem obrir el debat i reclamar tots aquests drets, perquè volem viure en un país on es parli d’inclusió i no d’exclusió, de sentit de pertinença i no de segregacionisme, d’igualtat i no de discriminació.

Si vols conèixer una mica de la nostra lluita pels drets polítics de les persones estrangeres, visita el nostre blog.