//www.associacioamic.cat/wp-content/uploads/2020/07/Header_Campanyes.jpg

Campanyes

Fes-te AMIC del català

La campanya “Fes-te AMIC del català!” té com a objectiu de promoure la llengua catalana entre les persones no catalanoparlants. Aquesta campanya compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat i la col·laboració del Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya.

A través d’un tríptic i un blog, s’ofereix informació acurada de recursos per aprendre i practicar el català tant de forma presencial com a distància. També dona a conèixer recursos lingüístics que es poden trobar en línia —com ara els materials d’acolliment l ingüístic elaborats per la Generalitat de Catalunya— i algunes raons per motivar la població immigrada sobre la importància de l’aprenentatge del català.
Pots demanar el tríptic als punts d’atenció d’AMIC-UGT de Catalunya.