//www.associacioamic.cat/wp-content/uploads/2021/04/Servei-suport-per-a-la-insercio-laboral_Imatge-1366x446pix.jpg

Suport per a la inserció laboral

Aquest servei té com a finalitat donar suport a les persones que tenen dificultats a l’hora de trobar una feina.

T’informem sobre el mercat laboral català, quins són els perfils i els sectors laborals amb més demanda, quins són els canals i les tècniques de recerca de feina, drets i deures bàsics dels treballadors i treballadores.

Necessites suport en l’elaboració del currículum o una carta de presentació? Consells per a presentar-te a una entrevista de treball?

Demana cita al SAIER, podem ajudar-te!

*Aquest servei s’ofereix a la població empadronada a Barcelona, en el marc del conveni de col·laboració de l’AMIC amb el SAIER (Servei d’Atenció a l’Immigrant, Estranger i Refugiat de l’Ajuntament de Barcelona).