Fa un any des de que el Ministeri d’Universitats, a través de l’exministre Manuel Castells, va anunciar que s’estava treballant sobre un nou decret de procediment per a l’Homologació (per a les professions regulades de grau o màster) i d’Equivalència de títols estrangers, amb els objectius de reduir els termes per a la resolució d’expedients (fins a un màxim de 6 mesos), aconseguir el rigor acadèmic, dotar de transparència al procediment, proporcionar seguretat jurídica i garantia  en aquests processos que afecten directament la vida de la ciutadania.

Des de l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya  (AMIC-UGT) demanem al Govern de l’Estat i al nou Ministre d’Universitats, Joan Sobirats, assolir aquest compromís per tal d’agilitzar amb urgència l’aprovació del nou Reial Decret per a l’homologació de títols universitaris.

Milers de sol·licituds d’homologació o d’equivalència universitària presentades per moltes persones estrangeres des de fa 2, 3 o 5 anys continuen sense resoldre.

Des dels serveis d’orientació per a l’homologació d’estudis universitaris i no universitaris que oferim, hem detectat casos de persones que manifesten que durant mesos o anys no han rebut cap notificació sobre l’estat del seu expedient. També, hem detectat que des de l’Administració no se’ls facilita informació clara sobre el procediment. Hi ha persones afectades que han manifestat que no se’ls va donar la informació correcta i que per canvis de criteris interns sobre els requisits, la resolució del seu tràmit es va veure afectada. Amb una resolució atorgada ja no es pot tornar a presentar una sol·licitud pel mateix tràmit.

Sense l’homologació o equivalència d’un títol universitari, moltes persones estrangeres no tenen l’oportunitat d’accedir a ocupacions relacionades amb la seva formació i experiència professional. Hi ha un desaprofitament de capital humà als seus països d’origen i a la societat d’acollida. Professionals que van invertir anys i recursos econòmics en la seva formació acadèmica i que han decidit viure i treballar en aquest país, haurien de tenir l’oportunitat d’obtenir el reconeixement oficial del seu títol, demostrar  el seu nivell formatiu i desenvolupar-se professionalment i, tenir la possibilitat de continuar formant-se d’acord a les necessitats d’aquesta societat catalana del segle XXI.

Per tot això demanem:

  • L’aprovació urgent del nou Reial Decret que millori el procediment d’homologació i equivalència de títols universitaris obtinguts a l’estranger. És un tema d’extraordinària necessitat que no pot demorar molt més.
  • Treballar per a la regulació del grau espanyol de psicologia i l’habilitació de l’homologació als psicòlegs amb titulació estrangera.
  • Garantir el principi d’eficàcia de l’Administració. Amb la simplificació i celeritat del procediment, dotar-lo de recursos humans i materials per fer efectiva e immediata la resolució d’expedients que fa anys té acumulats l’administració.
  • Posar a disposició de la ciutadania informació clara i precisa sobre aquest tràmit.
  • Reduir la taxa per a l’homologació o equivalència de títols universitaris cursats a l’estranger. En aquest context de crisi econòmica que es va accentuar per la pandèmia per la covid-19, moltes persones es van quedar sense feina i es troben davant la dificultat de disposar dels 166,50€ pel pagament d’aquest tràmit.

Aquí podeu trobar el monogràfic que hem preparat sobre el perfil sociodemogràfic i laboral de les persones que durant l’any 2021 ens han realitzat la consulta sobre l’homologació universitària.  Una consulta que durant l’última dècada s’ha duplicat a les nostres oficines d’assessorament jurídic en estrangeria i d’orientació sobre l’homologació de títols.