L’Oficina del Cens Electoral recentment ha publicat els requisits i procediment de la sol·licitud d’inscripció al cens electoral, per als nacionals de països amb Acords de reciprocitat i que podran votar a les eleccions municipals del 28 de maig

Països amb Acord:

Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinitat i Tobago.

Requisits:

  1. Ser major de divuit anys el dia de la votació i no estar privat del dret de sufragi actiu.
  2. Estar inscrit al Padró municipal d’habitants.
  3. Estar en possessió de lautorització de residència a Espanya.
  4. Haver residit legalment a Espanya el temps exigit al corresponent Acord (tres anys el dia de la votació per als nacionals de Noruega, tres anys en el moment de la sol·licitud per a nacionals del Regne Unit i cinc anys en el moment de la sol·licitud per a la resta dels països).

Per figurar a les llistes electorals, requisit imprescindible per poder votar, cal sol·licitar expressament la inscripció al cens electoral.

Termini d’inscripció: de l’1 de desembre del 2022 al 15 de gener del 2023

Els qui es van inscriure per a les eleccions municipals de l’any 2019 i vulguin tornar a participar a les properes de l’any 2023, s’hauran d’inscriure de nou.

Les sol·licituds dinscripció es podran realitzar per correu postal, internet o personalment a lAjuntament.

Més informació

Cens Electoral / Actualització cens electoral d’estrangers nacionals de països amb Acords per a les eleccions municipals de 28 de maig de 2023 (ine.es)

Els ciutadans de la UE, no espanyols, residents a Espanya, podran votar a les eleccions municipals de 28 de maig de 2023 si estan inclosos en el cens electoral vigent d’aquestes eleccions i són més grans el dia de la votació.

Per a la inclusió al cens electoral vigent de les eleccions es requereix la inscripció prèvia al Padró municipal i haver manifestat la seva voluntat d’exercir el dret de sufragi actiu a les eleccions municipals a Espanya.

Més informació:

Actualització del cens electoral de nacionals de països de la Unió Europea (UE) residents a Espanya per a les eleccions municipals de 28 de maig de 2023

 

També podeu descarregar aquí el material de la nostra campanya informativa i de sensibilització.