Des d’AMIC considerem el Dia Internacional del Migrant com una oportunitat crucial per reflexionar sobre la contribució innegable que ciutadania d’origen divers aporta a les societats a tot el món. En el cas específic d’Espanya i de Catalunya, la presència d’immigrants ha tingut un paper fonamental en el desenvolupament econòmic i social del país.
L’impacte d’aquestes persones a l’economia espanyola és significatiu en diversos aspectes clau. Un dels punts més destacats és la contribució al mercat laboral. Les persones immigrants sovint ocupen rols en sectors com l’agricultura, l’hostaleria, la construcció i la cura de persones, àrees essencials per al funcionament de l’economia espanyola. La mà d’obra no només omple buits laborals, sinó que també aporta diversitat d’habilitats i coneixements, enriquint així la força laboral.
A més, moltes persones d’origen divers emprenen els seus propis negocis, cosa que genera ocupació, impulsa la innovació i contribueix al creixement econòmic. Aquestes iniciatives empresarials no només generen oportunitats d’ocupació per a altres persones, sinó que també fomenten la competència i la varietat al mercat, beneficiant l’economia en conjunt.
Un altre aspecte rellevant és el paper dels immigrants al sistema de seguretat social. A AMIC comprovem que a través de les seves contribucions fiscals, els treballadors i les treballadores d’origen divers aporten al sistema de benestar i pensions, cosa que ajuda a mantenir la seva sostenibilitat ia garantir serveis públics per a tots els ciutadans.
Per a nosaltres és essencial reconèixer i valorar el paper fonamental que tenen les persones immigrants a l’economia espanyola. Això no obstant, també és important promoure polítiques que fomentin la integració, la igualtat d’oportunitats i el respecte als drets humans de totes les persones, independentment del seu origen.
Celebrar el Dia Internacional del Migrant és un recordatori per honrar les contribucions d’aquells que han deixat casa seva a la recerca de noves oportunitats, així com per treballar cap a societats més inclusives i justes, on tothom pugui prosperar i contribuir al creixement econòmic i social.