Madrid, 11 de juliol de 2023.- La raó d’aquestes grans diferències, en particular entre la població de nacionalitat espanyola i la nacional de tercers països, és deguda a una menor percepció salarial.
En el marc del Dia Mundial de la Població, la Unió General de Treballadors ha publicat un informe breu sobre les diferències salarials per nacionalitat basat en els de l’Enquesta d’Estructura Salarial i en l’Enquesta de Població Activa.
Segons les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponent a l’any 2022 (amb renda obtinguda a l’any 2021), la taxa de risc de pobresa total al nostre país era del 19,1 %, amb diferències molt acusades entre nacionalitats. En el cas de la població de nacionalitat espanyola, la taxa baixava al 16,1%, i s’elevava al 35,2% per a les persones nacionals de països de la Unió Europea i al 52,6% per a les nacionals de tercers països.
Les xifres d’EUROSTAT indiquen que la taxa de pobresa de les persones ocupades (pobresa laboral), que per a la població de nacionalitat espanyola arriba al 6,3% dels homes i al 8,3% de les dones, arriba, en el cas de les persones nacionals de tercers països, a 41´9% per als homes i al 34´2% de les dones.
La raó d’aquestes grans diferències, en particular entre la població de nacionalitat espanyola i la nacional de països tercers, necessàriament s’ha de deure a una menor percepció salarial.

Dades rellevants de l’informe
L’informe assenyala que l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial de l’INE per abordar la bretxa salarial per nacionalitat mitjançant el guany mitjà anual ofereix dades limitades pel pes que, a la població estrangera i particularment a les dones nacionals de tercers països, tenen les activitats dels grups exclosos de l’Enquesta, especialment l’agrari i el de treball domèstic, que representen el 35% de l’afiliació de la població nacional de països africans, el 18% de la nacional de països americans, a l’11% de la nacional de països europeus no UE, i al 13% de la nacional de països membres de la UE. Una cosa molt significativa en el cas de les dones, ja que de les 958.564 dones estrangeres afiliades, 221.016, el 23% estan afiliades als sistemes especials. Un percentatge que, en el cas dels hòmens estrangers afiliats, 1.257.945, baixa fins al 14%, 181.368 afiliats.
A més, el document ressalta que, pel que fa a l’EPA i al salari mitjà mensual, en comparar la bretxa entre la doble nacionalitat (espanyola i una altra) i la nacionalitat espanyola, i entre la nacionalitat estrangera i la nacionalitat espanyola, n’hi ha poca diferència entre elles i fins i tot l’any 2017 és més gran la bretxa de la doble nacionalitat que la bretxa de la nacionalitat estrangera, cosa que pot ser perquè de les 846.900 persones ocupades de doble nacionalitat l’any 2021, el 53% eren dones i el 20,4% de les persones amb doble nacionalitat treballaven a temps parcial.

La brecha salarial de género entre mujeres y hombres de un mismo grupo de población se incrementa en el año 2021 en el caso de las mujeres africanas, está en ascenso desde el año 2020 para las mujeres nacionales de países americanos e igualmente se incrementa desde el año 2018 para las mujeres nacionales de países europeos no miembros de la UE. Sólo desciende para las mujeres nacionales de la UE.

En la brecha total de los países americanos es determinante el menor salario de las mujeres dado que estas representan el 52% de su afiliación total, mientras que, en los africanos, las mujeres suponen el 24% de la afiliación de este grupo de población.

Es preciso tener en cuenta el impacto del trabajo doméstico en el salario tanto de las mujeres extranjeras como de las mujeres con doble nacionalidad puesto que las mujeres extranjeras representaban en 2021 el 43% del total de afiliación al Sistema Especial de Empleados de Hogar y el salario medio mensual de este sector es el más bajo de todas las ramas de actividad, 858 euros que suponen el 58% del salario medio total, 2.086 euros.

Nota de prensa:

https://poruntrabajodignougt.org/dia-mundial-de-la-poblacion-11-de-julio-de-2023/

Informe:

https://poruntrabajodignougt.org/docs/brechas-salariales-por-nacionalidad-dia-mundial-de-la-poblacion-11-de-julio-de-2023/

Área de Migraciones Confederal