Amb motiu d’aquest Dia Internacional, des d’UGT hem elaborat l’informe “TREBALLAR CUIDANT: COMPARATIVA PER COMUNITATS AUTÒNOMES”, on s’analitza i es compara, per CCAA, el percentatge que suposa, respecte a l’ocupació total, les activitats al sector del servei de la llar familiar i en el sector de les “cures professionalitzades” (assistència en establiments residencials, serveis socials sense allotjament, altres activitats d’assistència en establiments residencials, activitats de cura diürna de nens i altres activitats de serveis socials sense allotjament), abordant així mateix el pes que té la presència de les dones migrants al servei de la llar familiar.

Podeu accedir al Comunicat de Premsa ia l’informe, a través del següent enllaç:

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar_30 de marzo de 2023