Obert el termini per poder tramitar la col·legiació mitjançant la credencial de l’equivalència.

Des del departament de Desenvolupament Professional del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya,  a través d’un conveni de col·laboració signat entre La Intercol·legial i l’Ajuntament de Barcelona , i que es fa efectiu al SAIER, mitjançant l’entitat AMIC, se’ns comunica que està obert el termini per poder tramitar la col·legiació mitjançant la credencial de l’equivalència d’estudis estrangers , emesa per la Subdirecció General de Títols del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Les persones que ja disposen de  la credencial  d’equivalència, poden, aportar la documentació al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, i després d’un període de revisió, si el membre de la Junta de Govern responsable aprova la seva col·legiació, pot procedir a col·legiar-se i, automàticament,  exercir com a psicòleg.

El tràmit de col·legiació a partir de l’equivalència s’obre per terminis de temps limitats i desprès es torna a tancar. Es recomana contactar amb el col·legi i demanar cita prèviament.

El que no permet aquesta via, és la col·legiació en l’àmbit sanitari, ja que aquesta especialitat requereix estar en possessió del  màster en  Psicologia General Sanitària.

Si necessiteu orientació en l’homologació i/o convalidació dels estudis fets en un altre país  podeu demanar cita aquí si sou de Barcelona o trucar a AMIC al telèfon 933046841 per a la resta del territori.

 

DECLARACIÓ DAVANT DEL COL·LAPSE DEL SISTEMA DE CITES DE LA POLICIA NACIONAL PER TRAMITAR LES TARGETES D’IDENTITAT D’ESTRANGERS

Des de fa mesos s’està denunciant el gran col·lapse de la seu electrònica de cita prèvia a la Policia nacional per prendre les empremtes a les persones
estrangeres residents a Catalunya i poder aconseguir la seva targeta de targeta d’identitats d’estrangers (TIE) Aquest procediment l’han de fer totes les
persones estrangeres, sigui en els permisos inicials, com en les modificacions o renovacions de les autoritzacions de residència i de residència i treball i de les
autoritzacions de llarga durada. També en el cas dels reagrupaments familiar i en el registre d’estrangers comunitaris i en la tramitació de la targeta de familiar
de comunitaris, entre altres tràmits. Però també afecta a totes les persones demandants de protecció internacional, que han de realitzar els tràmits de
sol·licitud o de renovació també a les comissaries de policia.. És a dir, afecta a la totalitat de les persones estrangers residents a l’Estat espanyol.
La sol·licitud de cita, que s’ha de fer a la web del Ministeri d’Administracions Públiques, és ara per ara gairebé impossible i moltes persones han d’optar per
pagar a un locutori o una plataforma digital per obtenir una cita. La quantitat a pagar s’ha anat incrementant fins arribar a pagar-se entre 150 i 200 euros per
una cita. Aquesta situació es veu agreujada en aquelles persones que tenen una baixa competència digital, que les aboca necessàriament a tenir que optar
per pagar per una cita.
Aquesta situació no és nova, ni és deguda a la pandèmia, tal i com la volen justificar alguns responsables, sinó que fa mesos, sinó anys, que s’allarga. I
aquesta situació de col·lapse del sistema de cites es veurà agreujada a partir del mes de desembre quan venci la pròrroga de sis mesos de les autoritzacions
de residència i treball que caducaven durant la vigència de l’estat d’alarma.
La falta de cites per obtenir les targetes d’identitat d’estrangers minva els drets i llibertat de les persones estrangeres. No disposar de la targeta d’identitat
d’estrangers té greus conseqüències per a les persones estrangeres, ja que els dificulta el seu accés al treball (moltes empreses no volen formalitzar un
contracte de treball sense la targeta per desconfiança), però també afecta la formalització de contractes de lloguer, operar amb el compte bancari o accedir
a tràmits administratius, com ara l’examen del carnet de conduir. No tenir la targeta també impedeix poder viatjar a l’estranger o realitzar determinats
tràmits d’estrangeria, com ara el reagrupament familiar. I no més important, no tenir targeta d’identitat d’estranger també dificulta enormement l’accés a les
prestacions i ajuts socials a què es tingui dret.
Aquesta situació ha estat denunciada per múltiples entitats socials, de suport a persones immigrades, per organitzacions sindicals i per diferents forces
polítiques parlamentàries. El mateix Defensor del Pueblo ha emès diferents recomanacions (al mes de novembre del 2019 i el juny del 2020) adreçades al
Govern de l’Estat per resoldre aquesta situació de col·lapse, que fins ara no han estat escoltades..
Aquesta impossibilitat d’aconseguir les cites representa una clara discriminació en el dret a l’accés àgil i eficaç a l’administració publica, ja que és totalment
incompatible amb els principis de servei efectiu, simplicitat, claredat, proximitat i eficiència en l’assignació de recursos públics, previstos a la Llei de procediment
administratiu. Representa un cas clar de discriminació de la ciutadania per motiu d’origen i configura l’existència de ciutadans de primera i de segona.
Per tant, reclamem que el Govern de l’Estat doti dels recursos tecnològics i humans necessaris les administracions implicades de resoldre de manera
immediata aquest greuge que afecta una part substancial de la ciutadania de Catalunya i per garantir un accés àgil i eficaç a la tramitació de l’expedició de
les targetes d’identitat d’estrangers.

Entitats promotores
ACATHI, AMIC, Associació Casal Pakistaní, Carites Diocesana de Barcelona,
CCOO de Catalunya, CEAR, CITE, Dialègs de Dona, Eamiss, Fedelatina,
Grupo Las Libelulas, Mujeres Migrantes Diversas, Mujeres Pa’lante, Mujeres
Unidas Entre Tierras, PIMEC, UGT de Catalunya

12È PREMI DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA PER UNA BARCELONA ANTIRACISTA

El proper 18 de desembre se celebrarà el Dia Internacional de les persones migrants, una diada proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 4 de desembre de l’any 2000, davant “l’interès de la comunitat internacional en protegir efectivament i plena els drets humans de totes les persones migrants, i destacant la necessitat de seguir tractant d’assegurar el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones migrants”.

Aprofitant aquesta diada, la tarda del dia 18, a les 17.30h, tindrà lloc un acte commemoratiu al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, on es farà el lliurament del 12è Premi del Consell Municipal d’Immigració. Atesa la situació sanitaria actual, l’acte es durà a terme amb aforament reduït, i es retransmetrà telemàticament a través del següent enllaç.

En l’edició d’enguany, el premi vol promoure el reconeixement de projectes o treballs d’especial interès en relació a la temàtica “Per una Barcelona antiracista”. Amb l’acte, el Consell vol promoure la convivència, la igualtat i la inclusió, així com combatre el racisme, la xenofòbia i les manifestacions dels discursos d’odi que es van fent presents a la societat.

Si voleu assistir presencialment a l’esdeveniment, cal que feu la vostra sol·licitud d’assistència a l’adreça de correu electrònic consellimmigracio@bcn.cat

AMIC-UGT LAMENTA LA PÉRDUA DE VIDES HUMANES EN L’INCENDI DE LA NAU DE BADALONA

AMIC-UGT LAMENTA LA PÈRDUA DE VIDES HUMANES EN L’INCENDI D’UNA NAU D’BADALONA I EXIGEIX A les AUTORITATS MAJOR RESPONSABILITAT DAVANT UN FET QUE PODRIA HAVER EVITAT

AMIC-UGT expressa el seu més sentit condol per la mort dels nostres veïns en el tràgic incendi de la nau de Badalona i transmet sentiments de solidaritat per aquesta lamentable pèrdua als seus familiars i cercles pròxims. Els que conformen AMIC-UGT, comparteixen el dolor d’aquesta irreparable pèrdua.

Exigim a les autoritats polítiques major responsabilitat contra un fet que això podria haver-se evitat, no amb controls policials, no amb discursos racistes sinó amb polítiques de prevenció d’assentaments irregulars, de gestió i acollida digna de la immigració i garantint drets humans.

No creiem que l’arrel d’això que sigui per un problema de convivència com ha declarat l’alcalde de Badalona. La situació de pobresa extrema, de desemparament institucional i de marginalitat social que viuen moltes persones, poden a explicar el que es vegin obligats a utilitzar un espai abandonat per sobreviure.

Gairebé des del moment de l’incendi ha estat evident que darrere de l’horror hi havia un conjunt molt més ampli de causes, el revestiment inflamable i l’amuntegament, fins a una cultura política que frega un nivell gairebé criminal de negligència institucional, una mentalitat que només garantirà que els horrors revelats a Badalona tornen a ocórrer.

Cada vegada que les persones migrants moren d’una manera tan espantosa, es vol un control d’immigració més estricte. Els controls més estrictes fan que els migrants prenguin rutes més perilloses i tinguin més probabilitats de recórrer a les màfies de tràfic de les persones, i això al seu torn condueix a més morts.

Reunió amb el Subdelegat de Govern d’Espanya a Barcelona

El dia 13 de novembre, els sindicats UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya ens vam reunir amb el Sr. Carlos Prieto Gómez , Subdelegat del gover de Espanya a Barcelona i un representant de la Policia Nacional, per a traslladar a l’Adminstració la nostra preocupació sobre el col·lapse del sistema electrònic de cites prèvies per a la tramitació d’autoritzacions de residència (TIE) i per conèixer quals són les mesures de millora que adoptarà el Govern.

Reobrim el servei presencial a Granollers i Girona

Amb el pas a la fase 1 de l’Estat d’Alarma a Catalunya, AMIC reobre els seus serveis gratuïts d’atenció presencial d’assessorament en estrangeria a les oficines de Granollers i Girona.
Per a això hem aplicat totes les MESURES DE PROTECCIÓ indicades per les autoritats sanitàries per a la prevenció de l’contagi de Covid-19 i recollides a la guia “Bones pràctiques en els centres de treball” de l’Ministeri de Sanitat.
Hem adaptat els espais per garantir la distància mínima entre els nostres professionals i les persones ateses en els serveis, així com entre elles en el cas que no convisquin.
Hem limitat el nombre de cites i ampliat l’interval entre elles per evitar la presència simultània d’usuaris i usuàries en el mateix espai.
Hem adoptat totes les mesures de desinfecció recomanades per les autoritats sanitàries.
Comptem amb tots els productes d’higiene recomanats per les autoritats sanitàries per a les usuàries i usuaris de l’servei (mascaretes, guants i gel hidroalcohólico) així com per als nostres professionals.