Difusió CONCENTRACIÓ PER LA DIGNIFICACIÓ DEL TREBALL DE LA LLAR I LES CURES

17 D’OCTUBRE- CONCENTRACIÓ PER LA DIGNIFICACIÓ DEL TREBALL DE LA LLAR I LES CURES

Les associacions Mujeres Migrantes Diversas, Libélulas, Mujeres Unidas entre Tierras, la cooperativa Mujeres Pa’lante i els sindicats CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya, convoquem una concentració per la dignificació del treball de la llar i les cures.

17 d’octubre de 2021 a les 17 hores davant la Delegació del Govern

C/ Mallorca, 178. Barcelona

Fem un crida a totes les treballadores de la llar a organitzar-se i a participar en la lluita per la ratificació del conveni 189 de la OIT i per la dignificació del treball de la llar i les cures. Però també fem una crida a tota la societat a donar suport a aquesta reclamació per aquesta necessària dignificació de les condicions laborals d’aquestes treballadores essencials.

 


Manifest per la ratificació del Conveni 189 de la OIT

Cartell de la concentració

 

1 DE MAIG, PER LA REGULARITZACIÓ DE LES PERSONES IMMIGRADES

Avui 1 de Maig sortim al carrer per reivindicar la igualtat de drets i el reconeixement dels treballadors i treballadores essencials.

El país té un deute amb la gent treballadora. Ara toca millorar els nostres drets laborals i les nostres condicions de vida.

El país té un deute amb les persones immigrades que han treballat sense papers durant la pandèmia o que han perdut la seva feina i han quedat fora de qualsevol compensació o protecció social.

Des de l’AMIC-UGT de Catalunya demanem #RegularitzacióJa!

 

DRET A LA SALUT LABORAL PER A TOTES LES PERSONES TREBALLADORES

Moltes treballadores i treballadors que desenvolupen la seva feina en activitats econòmicament no reconegudes, com és el treball de la llar i de les cures, pateixen riscos i malalties laborals derivades de la particularitat de la seva feina i que no són reconegudes per part del Sistema especial de la Seguretat.

Aquests riscos són de naturalesa física, química, mecàni­ca i psicosocial:

“Els riscos de naturalesa química són fruit de la manipulació de productes tòxics de neteja o derivats, pols, gasos, etc. Els productes tòxics de neteja, i la seva com­binació, poden facilitar el desenvolupa­ment de malalties, com ara alguns tipus de càncer o malalties respiratòries, entre d’al­tres. A més, les persones ocupades en di­ferents llars, a hores poden patir un risc afegit per l’acumulació en l’ús de produc­tes. No obstant això, aquestes malalties no són considerades com a malalties la­borals. Mentre els riscos de naturalesa física estan relacionats amb l’esforç, la sobre­càrrega postural, les condicions d’humi­tat i temperatura, etc. que es donen en l’espai de treball, els de naturalesa mecànica, són els produïts per aquelles condicions insegures que són susceptibles de generar accidents laborals com ara caigudes, cremades, entre d’altres.

Per la seva banda, els riscos psicosocials deriven dels horaris de treball, la repetibi­litat i la monotonia de la tasca que es de­senvolupa, així com de l’aïllament, la sen­sació de captivitat o l’estrès causat per la responsabilitat civil o penal davant la possibilitat que alguna cosa ocorregués amb les persones a càrrec. La reducció de les hores contractades amb la mateixa càrrega de feina, a fi de reduir costos, provoca sovint accidents laborals i la si­tuació d’explotació de moltes persones que treballen en aquest àmbit les vulnera­bilitza especialment davant malalties psi­cològiques… ” (del document Propostes per a la dignificació i sensibilització en l’àmbit del treball de la llar i la cura de les persones del CMIB)

En el Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, des de l’AMIC-UGT reivindiquem el dret a la seguretat i la salut laboral per a totes les persones treballadores.

 

LA UGT FICA IMPULSA LA CAMPANYA ‘FRUITA SENSE FRAU’

Recentment la UGT FICA de Catalunya ha presentat la campanya “Fruita sense frau” per exigir campanyes agrícoles lliures de frau tant en la contractació com pel que fa en l’aplicació de les condicions laborals.

Entre altres reivindicacions, demanen un pla d’actuació conjunt per a l’establiment d’un protocol anti-Covid d’obligat compliment per part de les empreses. Reclama un pla d’actuació conjunt amb les administracions i les patronals en matèria de prevenció de riscos laborals i exigeix mesures per erradicar el #racisme i la #xenofòbia que pateixen les treballadores i els treballadors temporers.

Per a la campanya #FruitaSenseFrau s’han editat cartells en català, castellà, anglès, francès, romanès, àrab i hindi.

Per a més informació consulta la web de la UGT FICA de Catalunya

 

 

DIA INTERNACIONAL DE LES TREBALLADORES DE LA LLAR

Avui en el Dia Internacional de les Treballadores i treballadors de la Llar no podem deixar de fer una crida pel reconeixement social i econòmic d’aquest sector que sustenta la vida i que fa possible la cura de milers de persones a les seves llars.

Un sector invisibilitzat i maltractat històricament, que posa en desavantatge principalment les dones migrants en el mercat laboral.

La crisi sanitària i econòmica que vivim per la COVID-19, han posat de manifest com aquest és un dels treballs essencials i que ho continuarà sent. És l’hora doncs de reconèixer aquest sector i posar-lo en valor.

Com bé sabem, aquest sector no es contempla en la Seguretat Social dins del Règim General, sinó que forma part d’un règim especial. I la normativa que el regula no contempla millores en els seus drets. La regulació d’aquest sector permet que encara es mantenguin aspectes molt negatius com són l’acomiadament per desistiment, l’exclusió de la prevenció de riscos laborals i del Fons de Garantia Salarial i, molt especialment, l’exclusió de la prestació d’atur. Treballadors i famílies es veuen desprotegides davant situacions dramàtiques com les que estem vivint per la pandèmia on milers de persones s’han quedat sense feina i sense cap recurs econòmic.

Des d’AMIC-UGT reivindiquem

 • Al Govern estatal, la ratificació del Conveni 189 de la Organització Internacional del Treball .
 • L’equiparació de drets d’aquestes treballadores de la llar amb la resta de treballadors, que es dignifiqui aquesta tasca i es pugui desenvolupar amb dignitat i amb les millors condicions possibles.
 • Eliminar la finalització del contracte per lliure desistiment, ja que això equival a l’acomiadament lliure.
 • Garantir una qualitat i una seguretat en la persona acompanyada i/ la llar atesa.
 • A les persones que contracten: l’obligatorietat del contracte i que sigui per escrit, per tal de garantir els drets laborals de totes les persones treballadores de la llar i, especialment, per tal d’evitar la irregularitat sobrevinguda.
 • Flexibilitzar els requisits i tràmits previstos en la Llei d’Estrangeria per a l’obtenció i renovació de les autoritzacions de residència i treball.
 • Promoure mesures de prevenció, denúncia i sanció de la violència masclista en el treball de la llar.
 • Promoure la formació i prevenció en riscos laborals en el sector per tal de evitar accidents i malalties sobrevingudes en l’àmbit laboral.

8 DE MARÇ, AMIC-UGT REIVINDICA EL PAPER DE LES DONES MIGRANTS

Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, avui 8 de març  a partir de les 10:30 h, AMIC participarà a l’assemblea de la UGT (retransmissió per streaming) on reivindicarà el paper de les dones immigrants. A la vida i a la feina: Essencials i iguals!
A les 12 h, lectura del manifest 8M des de la balconada de Rambla Santa Mònica.

AMIC-UGT DEMANA AL NOU GOVERN QUE SURTI ELEGIT EL 14 DE FEBRER TREBALLAR PER LA IGUALTAT DE DRETS POLÍTICS

Un milió de persones queden excloses d’exercir el seu dret de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya.

Tot i el context de pandèmia per la covid-19, el proper 14 de febrer estan convocades 5.623.962 persones amb nacionalitat espanyola a exercir un dels drets fonamentals: el dret de vot.  El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictaminat que s’ha de protegir el dret de la participació política de la  ciutadania.

Malauradament, 1 milió de persones, veïns i veïnes (moltes d’elles nascudes aquí) són ignorades per la justícia i seran  excloses de participar a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14-F. Ciutadans i ciutadanes d’aquest país que no tenen reconegut el dret de sufragi, però sí les mateixes obligacions que els ciutadans i ciutadanes que estan convocats a les urnes. Una anomalia en una societat democràtica, plural i diversa que s’ha anat construint amb les aportacions del conjunt de la població.

La participació política i el dret de vot d’aquest ciutadans és una qüestió que des de diversos àmbits de la societat s’hauria d’abordar, perquè no és normal que milers de persones que resideixen a Catalunya i a l’Estat espanyol no poden participar plenament de la vida política i elegir els seus representants al govern. Com fa temps no va ser normal que les dones al món o les persones negres nord-americanes visquessin aquesta desigualtat i no poguessin votar.

Des de l’AMIC-UGT fa temps que ho denunciem. Creiem que aquesta discriminació afebleix el sistema democràtic d’aquest país i afavoreix el segregacionisme d’una part important de la població.

Per tot això demanem:

 • Al conjunt de la societat, continuar treballant per la qualitat democràtica que garanteix drets fonamentals a tothom, un model de convivència i participació a la societat basat en la igualtat i el reconeixement de la diversitat cultural.
 • Lluitar contra el feixisme i l’avanç de la ultradreta que, amb la seva ideologia de l’odi, criminalitza la població immigrada, fractura la convivència i la cohesió social. És un virus que també s’ha d’eradicar.
 • A les forces polítiques que conformaran el Parlament de Catalunya, la voluntat política per la consecució del dret de vot de les persones estrangeres.

En aquesta crisi sanitària i econòmica, molts dels nostres veïns i veïnes, companys i companyes de feina, persones sense nacionalitat espanyola, han estat en primera línia (personal de l’àmbit de la salut, de la neteja, del camp, de serveis essencials, etc.) de forma compromesa i, en molts casos, de forma desinteressada,  amb la societat en què han decidit viure. La pandèmia, sens dubte, ens ha posat a prova a tothom, tant en l’aspecte sanitari, econòmic, social i polític. Tenim l’oportunitat de millorar com a societat i no deixar ningú enrere.

 

 

DECLARACIÓ DAVANT DEL COL·LAPSE DEL SISTEMA DE CITES DE LA POLICIA NACIONAL PER TRAMITAR LES TARGETES D’IDENTITAT D’ESTRANGERS

Des de fa mesos s’està denunciant el gran col·lapse de la seu electrònica de cita prèvia a la Policia nacional per prendre les empremtes a les persones
estrangeres residents a Catalunya i poder aconseguir la seva targeta de targeta d’identitats d’estrangers (TIE) Aquest procediment l’han de fer totes les
persones estrangeres, sigui en els permisos inicials, com en les modificacions o renovacions de les autoritzacions de residència i de residència i treball i de les
autoritzacions de llarga durada. També en el cas dels reagrupaments familiar i en el registre d’estrangers comunitaris i en la tramitació de la targeta de familiar
de comunitaris, entre altres tràmits. Però també afecta a totes les persones demandants de protecció internacional, que han de realitzar els tràmits de
sol·licitud o de renovació també a les comissaries de policia.. És a dir, afecta a la totalitat de les persones estrangers residents a l’Estat espanyol.
La sol·licitud de cita, que s’ha de fer a la web del Ministeri d’Administracions Públiques, és ara per ara gairebé impossible i moltes persones han d’optar per
pagar a un locutori o una plataforma digital per obtenir una cita. La quantitat a pagar s’ha anat incrementant fins arribar a pagar-se entre 150 i 200 euros per
una cita. Aquesta situació es veu agreujada en aquelles persones que tenen una baixa competència digital, que les aboca necessàriament a tenir que optar
per pagar per una cita.
Aquesta situació no és nova, ni és deguda a la pandèmia, tal i com la volen justificar alguns responsables, sinó que fa mesos, sinó anys, que s’allarga. I
aquesta situació de col·lapse del sistema de cites es veurà agreujada a partir del mes de desembre quan venci la pròrroga de sis mesos de les autoritzacions
de residència i treball que caducaven durant la vigència de l’estat d’alarma.
La falta de cites per obtenir les targetes d’identitat d’estrangers minva els drets i llibertat de les persones estrangeres. No disposar de la targeta d’identitat
d’estrangers té greus conseqüències per a les persones estrangeres, ja que els dificulta el seu accés al treball (moltes empreses no volen formalitzar un
contracte de treball sense la targeta per desconfiança), però també afecta la formalització de contractes de lloguer, operar amb el compte bancari o accedir
a tràmits administratius, com ara l’examen del carnet de conduir. No tenir la targeta també impedeix poder viatjar a l’estranger o realitzar determinats
tràmits d’estrangeria, com ara el reagrupament familiar. I no més important, no tenir targeta d’identitat d’estranger també dificulta enormement l’accés a les
prestacions i ajuts socials a què es tingui dret.
Aquesta situació ha estat denunciada per múltiples entitats socials, de suport a persones immigrades, per organitzacions sindicals i per diferents forces
polítiques parlamentàries. El mateix Defensor del Pueblo ha emès diferents recomanacions (al mes de novembre del 2019 i el juny del 2020) adreçades al
Govern de l’Estat per resoldre aquesta situació de col·lapse, que fins ara no han estat escoltades..
Aquesta impossibilitat d’aconseguir les cites representa una clara discriminació en el dret a l’accés àgil i eficaç a l’administració publica, ja que és totalment
incompatible amb els principis de servei efectiu, simplicitat, claredat, proximitat i eficiència en l’assignació de recursos públics, previstos a la Llei de procediment
administratiu. Representa un cas clar de discriminació de la ciutadania per motiu d’origen i configura l’existència de ciutadans de primera i de segona.
Per tant, reclamem que el Govern de l’Estat doti dels recursos tecnològics i humans necessaris les administracions implicades de resoldre de manera
immediata aquest greuge que afecta una part substancial de la ciutadania de Catalunya i per garantir un accés àgil i eficaç a la tramitació de l’expedició de
les targetes d’identitat d’estrangers.

Entitats promotores
ACATHI, AMIC, Associació Casal Pakistaní, Carites Diocesana de Barcelona,
CCOO de Catalunya, CEAR, CITE, Dialègs de Dona, Eamiss, Fedelatina,
Grupo Las Libelulas, Mujeres Migrantes Diversas, Mujeres Pa’lante, Mujeres
Unidas Entre Tierras, PIMEC, UGT de Catalunya