DECLARACIÓ DAVANT DEL COL·LAPSE DEL SISTEMA DE CITES DE LA POLICIA NACIONAL PER TRAMITAR LES TARGETES D’IDENTITAT D’ESTRANGERS

Des de fa mesos s’està denunciant el gran col·lapse de la seu electrònica de cita prèvia a la Policia nacional per prendre les empremtes a les persones
estrangeres residents a Catalunya i poder aconseguir la seva targeta de targeta d’identitats d’estrangers (TIE) Aquest procediment l’han de fer totes les
persones estrangeres, sigui en els permisos inicials, com en les modificacions o renovacions de les autoritzacions de residència i de residència i treball i de les
autoritzacions de llarga durada. També en el cas dels reagrupaments familiar i en el registre d’estrangers comunitaris i en la tramitació de la targeta de familiar
de comunitaris, entre altres tràmits. Però també afecta a totes les persones demandants de protecció internacional, que han de realitzar els tràmits de
sol·licitud o de renovació també a les comissaries de policia.. És a dir, afecta a la totalitat de les persones estrangers residents a l’Estat espanyol.
La sol·licitud de cita, que s’ha de fer a la web del Ministeri d’Administracions Públiques, és ara per ara gairebé impossible i moltes persones han d’optar per
pagar a un locutori o una plataforma digital per obtenir una cita. La quantitat a pagar s’ha anat incrementant fins arribar a pagar-se entre 150 i 200 euros per
una cita. Aquesta situació es veu agreujada en aquelles persones que tenen una baixa competència digital, que les aboca necessàriament a tenir que optar
per pagar per una cita.
Aquesta situació no és nova, ni és deguda a la pandèmia, tal i com la volen justificar alguns responsables, sinó que fa mesos, sinó anys, que s’allarga. I
aquesta situació de col·lapse del sistema de cites es veurà agreujada a partir del mes de desembre quan venci la pròrroga de sis mesos de les autoritzacions
de residència i treball que caducaven durant la vigència de l’estat d’alarma.
La falta de cites per obtenir les targetes d’identitat d’estrangers minva els drets i llibertat de les persones estrangeres. No disposar de la targeta d’identitat
d’estrangers té greus conseqüències per a les persones estrangeres, ja que els dificulta el seu accés al treball (moltes empreses no volen formalitzar un
contracte de treball sense la targeta per desconfiança), però també afecta la formalització de contractes de lloguer, operar amb el compte bancari o accedir
a tràmits administratius, com ara l’examen del carnet de conduir. No tenir la targeta també impedeix poder viatjar a l’estranger o realitzar determinats
tràmits d’estrangeria, com ara el reagrupament familiar. I no més important, no tenir targeta d’identitat d’estranger també dificulta enormement l’accés a les
prestacions i ajuts socials a què es tingui dret.
Aquesta situació ha estat denunciada per múltiples entitats socials, de suport a persones immigrades, per organitzacions sindicals i per diferents forces
polítiques parlamentàries. El mateix Defensor del Pueblo ha emès diferents recomanacions (al mes de novembre del 2019 i el juny del 2020) adreçades al
Govern de l’Estat per resoldre aquesta situació de col·lapse, que fins ara no han estat escoltades..
Aquesta impossibilitat d’aconseguir les cites representa una clara discriminació en el dret a l’accés àgil i eficaç a l’administració publica, ja que és totalment
incompatible amb els principis de servei efectiu, simplicitat, claredat, proximitat i eficiència en l’assignació de recursos públics, previstos a la Llei de procediment
administratiu. Representa un cas clar de discriminació de la ciutadania per motiu d’origen i configura l’existència de ciutadans de primera i de segona.
Per tant, reclamem que el Govern de l’Estat doti dels recursos tecnològics i humans necessaris les administracions implicades de resoldre de manera
immediata aquest greuge que afecta una part substancial de la ciutadania de Catalunya i per garantir un accés àgil i eficaç a la tramitació de l’expedició de
les targetes d’identitat d’estrangers.

Entitats promotores
ACATHI, AMIC, Associació Casal Pakistaní, Carites Diocesana de Barcelona,
CCOO de Catalunya, CEAR, CITE, Dialègs de Dona, Eamiss, Fedelatina,
Grupo Las Libelulas, Mujeres Migrantes Diversas, Mujeres Pa’lante, Mujeres
Unidas Entre Tierras, PIMEC, UGT de Catalunya

12È PREMI DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA PER UNA BARCELONA ANTIRACISTA

El proper 18 de desembre se celebrarà el Dia Internacional de les persones migrants, una diada proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 4 de desembre de l’any 2000, davant “l’interès de la comunitat internacional en protegir efectivament i plena els drets humans de totes les persones migrants, i destacant la necessitat de seguir tractant d’assegurar el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones migrants”.

Aprofitant aquesta diada, la tarda del dia 18, a les 17.30h, tindrà lloc un acte commemoratiu al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, on es farà el lliurament del 12è Premi del Consell Municipal d’Immigració. Atesa la situació sanitaria actual, l’acte es durà a terme amb aforament reduït, i es retransmetrà telemàticament a través del següent enllaç.

En l’edició d’enguany, el premi vol promoure el reconeixement de projectes o treballs d’especial interès en relació a la temàtica “Per una Barcelona antiracista”. Amb l’acte, el Consell vol promoure la convivència, la igualtat i la inclusió, així com combatre el racisme, la xenofòbia i les manifestacions dels discursos d’odi que es van fent presents a la societat.

Si voleu assistir presencialment a l’esdeveniment, cal que feu la vostra sol·licitud d’assistència a l’adreça de correu electrònic consellimmigracio@bcn.cat

AMIC-UGT LAMENTA LA PÉRDUA DE VIDES HUMANES EN L’INCENDI DE LA NAU DE BADALONA

AMIC-UGT LAMENTA LA PÈRDUA DE VIDES HUMANES EN L’INCENDI D’UNA NAU D’BADALONA I EXIGEIX A les AUTORITATS MAJOR RESPONSABILITAT DAVANT UN FET QUE PODRIA HAVER EVITAT

AMIC-UGT expressa el seu més sentit condol per la mort dels nostres veïns en el tràgic incendi de la nau de Badalona i transmet sentiments de solidaritat per aquesta lamentable pèrdua als seus familiars i cercles pròxims. Els que conformen AMIC-UGT, comparteixen el dolor d’aquesta irreparable pèrdua.

Exigim a les autoritats polítiques major responsabilitat contra un fet que això podria haver-se evitat, no amb controls policials, no amb discursos racistes sinó amb polítiques de prevenció d’assentaments irregulars, de gestió i acollida digna de la immigració i garantint drets humans.

No creiem que l’arrel d’això que sigui per un problema de convivència com ha declarat l’alcalde de Badalona. La situació de pobresa extrema, de desemparament institucional i de marginalitat social que viuen moltes persones, poden a explicar el que es vegin obligats a utilitzar un espai abandonat per sobreviure.

Gairebé des del moment de l’incendi ha estat evident que darrere de l’horror hi havia un conjunt molt més ampli de causes, el revestiment inflamable i l’amuntegament, fins a una cultura política que frega un nivell gairebé criminal de negligència institucional, una mentalitat que només garantirà que els horrors revelats a Badalona tornen a ocórrer.

Cada vegada que les persones migrants moren d’una manera tan espantosa, es vol un control d’immigració més estricte. Els controls més estrictes fan que els migrants prenguin rutes més perilloses i tinguin més probabilitats de recórrer a les màfies de tràfic de les persones, i això al seu torn condueix a més morts.

Els països de la UE han d’abordar la migració de manera global no individual

La Unió General de Treballadors ha dedicat el seu consultori monogràfic setmanal a debatre sobre la situació de la immigració a Espanya amb un espai titulat “Persones migrants, persones amb drets”.

Segons dades oficials, el 50% de la població mundial viu amb menys de cinc dòlars i mig a el dia, una pobresa molt instaurada tant al nostre país com a nivell mundial i Espanya, la frontera Sud de la UE, rep cada any a milers de persones migrants que fugen dels seus països ja sigui per la guerra, per motius polítics o econòmics.

En els últims mesos les Illes Canàries han estat notícia per l’arribada massiva d’immigrants a les seves costes i la impossibilitat d’acollir-se de manera digna per falta de mitjans. On queden els seus drets?

Com és habitual, el consultori, ha estat emès a la web a partir de les 12.00 hores i, aquesta setmana han participat el secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, que ha explicat la seva experiència al Port d’Arguineguin on s’ha estat acollint migrants que arribaven fins a les Illes Canàries i que va arribar a tenir fins a 2.600 persones amuntegades; Juan de León, Responsable del programa de el Centre d’assessorament sociolaboral per a persones immigrants d’UGT-Canàries, que ha exposat el dia a dia de les persones migrants a les Canàries; David Papiol, President d’AMIC-UGT (Associació Ajuda Mútua Immigrants a Catalunya) que ha comptat l’experiència de l’sindicat a Catalunya i Jannet Vallejo, Membre d’AMIC-UGT que ha explicat com va ser la seva integració com a migrant.

Pepe Álvarez i ha subratllat que el tancament de l’campament a Arguineguin “és una bona notícia que es tanqui, però no és suficient perquè Espanya necessita fer una política migratòria que estigui combinada amb Europa que permeti que aquestes persones que vénen fugint per raons econòmiques, polítiques i molts altres motius siguin acollits de manera correcta. La porta Sud de la Unió Europea és Canàries i, en aquest sentit Espanya ha de ser solidària amb les Canàries i el conjunt de la UE ho ha de ser amb Espanya “.

Pepe Álvarez ha destacat que “les estadístiques no reflecteixen el drama de la fossa comuna que hi ha a la Mediterrània i ara també a l’Atlàntic. Només ens podem acostar a aquest drama amb ulls humans. Les persones som iguals i l’acollida hauria de ser una acollida digna i per això, és fonamental centrar-se en les polítiques en els països d’origen “.

“La migració va continuar perquè hi ha moltes persones que no tenen alternativa i es juguen la vida per trobar una vida millor per això l’important és treballar perquè puguin tenir una millor situació al seu país. Cal contribuir a una política global perquè si a Espanya el repartiment de la riquesa és injust en la majoria d’aquests països encara ho és moltíssim més, d’aquí la importància del repartiment just de la riquesa perquè aquest és l’element que permetrà que les migracions, en tot cas, siguin voluntàries, que no estiguin forçades per altres qüestions i, alhora, que es pugui viure amb justícia i millors condicions “.

Juan de León, Responsable del programa de el Centre d’assessorament sociolaboral per a persones immigrants d’UGT-Canàries, ha explicat que al campament d’Arguineguin, que va acollir a gairebé tres mil tres-migrants de forma provisional a causa de la descoordinació de les administracions, s’ha traslladat a altres llocs.

“La pandèmia, la situació socioeconòmica, la difícil situació en països com el Senegal han provocat l’augment de la migració per aquesta via” ha afirmat, “però el que ha passat a Canàries és que l’any 2000 hi havia un conveni i un protocol de actuació per a l’acollida. Es enviava als migrants a la Península des d’on prosseguien la seva trajectòria a altres països europeus, però aquest any, el nou Consell Europeu i el nou programa d’immigració criminalitza la immigració i selecciona llocs de retenció i selecció on s’identifica a les persones i es els impedeix l’entrada a Europa. Canàries ha estat la víctima de la descoordinació, la deixadesa de funcions de Govern i la seva incapacitat per conscienciar la UE que la immigració no és un problema d’Espanya o de Canàries sinó d’Europa i a nivell mundial “.

Juan de León ha subratllat que “les organitzacions que vetllem perquè es respectin els drets humans de les persones migrants ens sentim soles. Les subvencions de l’Estat no cobreixen les necessitats de personal i mitjans necessàries i, a més, la situació actual és que aquests immigrants estan ingressats en un recinte tancat i no sabem si se’ns permetrà accedir, veure en quina situació es troben, si realment tenen assessorament legal i què es va a fer amb ells

David Papiol, President d’AMIC-UGT (Associació Ajuda Mútua Immigrants a Catalunya), una associació que sorgeix per ajudar les persones migrants a desenvolupar una inserció laboral i social a la seva arribada a Catalunya.”Una ajuda que ha anat evolucionant i, si en un principi parlàvem de reagrupacions familiars o inserció sociolaboral, avui ens referim a qüestions com homologacions d’estudis i altres necessitats d’aquesta població a la qual, en molts casos, se li vulneren els drets humans “ha destacat.

“La pandèmia ha agreujat la situació dels qui arriben, però també la situació dels migrants que ja estaven treballant i la recerca de solucions és qüestió de voluntat política. Cal actualitzar la modernització de la Llei d’Estrangeria, la Llei electoral o la derogació de la reforma laboral, per exemple “ha finalitzat.

Reunió amb el Subdelegat de Govern d’Espanya a Barcelona

El dia 13 de novembre, els sindicats UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya ens vam reunir amb el Sr. Carlos Prieto Gómez , Subdelegat del gover de Espanya a Barcelona i un representant de la Policia Nacional, per a traslladar a l’Adminstració la nostra preocupació sobre el col·lapse del sistema electrònic de cites prèvies per a la tramitació d’autoritzacions de residència (TIE) i per conèixer quals són les mesures de millora que adoptarà el Govern.

Mòdul C a Viladecans

Entre els dies 30 de novembre i 3 de desembre, l’Ajuntament de Viladecans organitza gratuïtament el Mòdul C: Curs Coneixement de la Societat Catalana i el Seu Marc Jurídic, com a formació vinculada al Servei d’Acollida per a persones nouvingudes a aquesta ciutat.

El mòdul C s’orienta a donar informació sobre les característiques de la societat d’acollida, la seva història, els serveis públics, llocs d’interès, entitats i cultura de Viladecans i el marc jurídic que l’envolta: Constitució, Estatut de Catalunya, etc.

Aquest curs, que imparteix l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya, AMIC-UGT, es desenvoluparà a l’Ateneu d’Entitats Pablo Picasso.

El curs, ofereix coneixements bàsics de la llengua, la història i de les institucions de la societat d’acollida. Així mateix, s’aprofundirà en la ciutat de Viladecans, es visitaran serveis i organismes fomentant les relacions personals i les experiències pròpies de les persones que hi participin.

L’objectiu del Mòdul C és que les persones nouvingudes tinguin coneixements bàsics de la societat i del municipi que les acull. Els continguts complementen els dels Mòduls A (dedicat a l’aprenentatge de les llengües catalana i castellana) i el B (sobre coneixements laborals) que AMIC-UGT ja va impartir a aquest municipi. Un cop completats els tres apartats, l’alumnat obté el Certificat d’Acollida, que possibilita l’emissió d’informes d’estrangeria.

Aquest mòdul, conjuntament amb el mòdul A i B, dóna accés al Certificat d’Acollida, útil en processos d’estrangeria. La formació s’ha organitzat des de l’Àrea d’Acollida de l’Ajuntament.

Per a més información contacteu amb el servei d’Acollida de Viladecans.

Formació vinculada al certificat d’acollida

Suport del Parlament de Catalunya a la ciutadania d’origen estranger davant el col·lapse del sistema de cites per a les TIE

El Parlament de Catalunya va aprovar el 4 de noviembre una declaració, a proposta de CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya, sobre el col·lapse del sistema de cites per a les targetes d’identitat d’estrangers (TIE).
Manifesta el seu suport a la població estrangera resident a Catalunya que fa mesos està patint les greuges del gran col·lapse de la seu electrónica de cita prèvia a la Policia Nacional per prendre les empremtes i poder aconseguir la TIE.
En aquest enllaç podeu descarregar la declaració